fbpx
 

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op Fred Nieuwenhuijzen Hair VOF .odn Lifestyle Salon Den Haag, gelegen aan de Denneweg 56, 2514CH in Den Haag.

We vinden dat uw privacy belangrijk is. Dit privacybeleid geeft informatie over de gegevens die we verwerken voor de gebruikers en klanten van Lifestyle Salon Den Haag, website, webshop en andere diensten. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze diensten transparant en betrouwbaar zijn. We zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze diensten te verbeteren en ze zo veel mogelijk aan te passen aan uw persoonlijke wensen en behoeften.

Lifetime-gevoelige gegevens worden verwerkt via de Lifestylesalonthehague.nl-website van Lifestyle Salon Den Haag en in onze salon. Deze informatie wordt persoonlijke gegevens genoemd. We overwegen een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden daarom door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Eventuele wijzigingen en / of wijzigingen aan de website kunnen ook leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid.

U kunt altijd het meest actuele privacybeleid vinden op onze website. Lifestyle Salon The Hague adviseert u om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze veranderingen. Het privacybeleid geeft altijd de laatste wijzigingsdatum aan.

DIT PRIVACYBELEID IS LAATSTE GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2018.

In onze verwerking van persoonsgegevens voldoen wij aan de vereisten van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat wij:
duidelijk aangeven voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. We doen dit via dit privacybeleid;
probeer onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de aangegeven doeleinden;
u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en ook eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
respecteer uw recht om uw persoonlijke informatie ter inspectie, correctie of verwijdering te verstrekken.

In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en gebruiken en met welk doel. We adviseren u om deze verklaring aandachtig te lezen.

Wanneer u onze website gebruikt, laat u bepaalde informatie bij ons achter. Dat kunnen persoonlijke gegevens zijn. Persoonlijke gegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld.

U kunt bijvoorbeeld een afspraak maken via onze website, een bericht achterlaten of producten bestellen, waarbij we u vragen ons wat persoonlijke gegevens te verstrekken om het verzoek of de bestelling te verwerken.

Bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet of een computer, enz., Worden persoonlijke gegevens en gegevens over het gebruik van de website verzameld.

Wanneer u Lifestyle Salon Den Haag bezoekt, kunnen we u vragen om gegevens die wij als klantprofiel registreren in ons klantregistratiesysteem te laten staan. We gebruiken dit klantprofiel om een ​​behandelgeschiedenis van u bij te houden, zodat we u beter van dienst kunnen zijn bij toekomstige behandelingen.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens in een Lifestyle Salon Den Haag-kapper achterlaat, geeft u - afhankelijk van de informatie die wij van u ontvangen - mondeling toestemming om deze informatie te gebruiken voor het verzenden van onze (gepersonaliseerde) digitale nieuwsbrief, aanbiedingen per e-mail en / of per post, advertenties via websites van derden en socialemediakanalen, markt- en klanttevredenheidsonderzoeken om onze diensten te verbeteren.

Het is niet verplicht om persoonlijke gegevens achter te laten als u de diensten van Lifestyle Salon Den Haag gebruikt. Elke klant heeft altijd de mogelijkheid om onze kappers anoniem te bezoeken, zonder details achter te laten. Je kunt er ook voor kiezen om persoonlijke gegevens achter te laten, maar geen (digitale) post van Lifestyle Salon Den Haag te ontvangen.

Bij het maken van een afspraak zijn altijd enkele persoonlijke gegevens nodig om de afspraak te verwerken en te bevestigen of te wijzigen.
Wanneer u onze online diensten gebruikt, zullen de gegevens die u via de website achterlaat, worden gematcht of toegevoegd aan een bestaand klantprofiel en klantengeschiedenis in ons klantregistratiesysteem.

Het is ook mogelijk dat u ons benadert met vragen en / of klachten per post, e-mail, sociale media of per telefoon. We zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Ten slotte is het mogelijk dat we informatie van u verzamelen via wedstrijden en andere acties waaraan u hebt deelgenomen, of als u hebt deelgenomen aan een marktonderzoek of klantonderzoek.
Daarnaast kunnen gegevens ook worden verzameld via onze website en sociale mediakanalen (zoals Facebook, Instagram en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen of als u reageert op een post van Lifestyle Salon Den Haag. Wij gebruiken deze informatie om op uw bericht te reageren of om gerichte berichten of aanbiedingen van Lifestyle Salon The Hague te tonen op websites van derden of op sociale media.

Wanneer u onze website of de diensten in onze salon gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, een afspraak te maken via onze website, een deel deel te nemen aan competities of promoties en neem deel aan klantonderzoek of gegevens die u zelf bij Lifestyle Salon Den Haag achterlaat):

• Naam en voornaam (voornamen);
• Sex;
• (Facturatie adres;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• behandelingsgeschiedenis;
• Technische details van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld vanaf uw smartphone / laptop / tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
• Uw surfgedrag op de website, inclusief muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
• Betalingsdetails;
• Aankoop geschiedenis;
• Aanmeldgegevens van uw account.

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om u de mogelijkheid te bieden om producten via onze website te bestellen en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
• om uw bestelling te verwerken, te verzenden en u te informeren over de voortgang;
• om uw online afspraak te verwerken, te bevestigen en indien nodig te wijzigen en toe te voegen aan uw klantgegevens en klantengeschiedenis in ons klantregistratiesysteem;
• om met u te communiceren door digitale nieuwsbrieven en / of e-mail te verzenden;
• om u gepersonaliseerde advertenties en inhoud aan te bieden op de website van Lifestyle Salon Den Haag, websites van derden en via sociale media op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis;
• om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven en aanbiedingen te sturen op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook de rubrieksprofilering);
• om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan wedstrijden en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets hebt gewonnen;
• om uw vragen te beantwoorden of om uw klachten af ​​te handelen via sociale media, e-mail, per post of per telefoon;
• om (op individueel niveau) onze website, kapsalons, assortiment en onze diensten zowel in de winkel als online te verbeteren. We doen dit op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;
• registreren, verwerken en reageren op uw aanvraag bij Lifestyle Salon Den Haag.

Lifestyle Salon The Hague verzamelt en verwerkt deze persoonlijke informatie, verstrekt door de bezoeker / klant bij het sluiten van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze persoonlijke informatie met het doel om een ​​online aankoop te doen in de webshop van Lifestyle Salon Den Haag of om een ​​afspraak te maken, is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om een ​​overeenkomst aan te gaan met Lifestyle Salon Den Haag. Als deze informatie niet wordt verstrekt, is Lifestyle Salon Den Haag mogelijk niet in staat om aan de verplichtingen te voldoen die we in het kader van uw overeenkomst hebben, of kunnen wij u niet goed in staat stellen aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

Uw gegevens worden maximaal zeven jaar bewaard na aankoop of het laatste bezoek aan een van onze kapsalons of de website, voor doeleinden zoals analysedoeleinden, commerciële doeleinden zoals suggesties voor herhaalaankopen en de aangegeven bewaartermijn van toediening door de belastingdienst.

Om de veiligheid van onze klanten, medewerkers en eigendommen te waarborgen, leggen we camerabeelden vast bij Lifestyle Salon Den Haag. We behouden een maximale opslagperiode van 3 weken, tenzij er een incident is.

Lifestyle Salon Den Haag betrekt derde partijen bij de uitvoering van haar diensten en andere zakelijke activiteiten in bepaalde gevallen, als dit noodzakelijk is voor de implementatie van de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring. Denk bijvoorbeeld aan:

• Postorderbedrijf, voor het bezorgen van uw bestelling;
• Hostingpartij van de website inclusief de ontwikkelaar;
• Betalingsprovider, voor het regelen van betalingen en restituties;
• Verwerker en hostingpartij van de klantregistratie, het kassasysteem en het afsprakensysteem, voor de verwerking van de persoonlijke gegevens en behandelingsgeschiedenis in het klantprofiel, afspraakgegevens of online aankopen;
• Drukker en bezorgingspartner voor het afdrukken en bezorgen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven of aanbiedingen per post.

Voor zover derden uw gegevens verwerken bij het uitvoeren van de betreffende diensten en zakelijke activiteiten, doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker van Lifestyle Salon The Hague en Lifestyle Salon Den Haag heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens exclusief voor De bovengenoemde doeleinden zullen worden verwerkt en, indien nodig, zal een bewerkersovereenkomst worden gesloten.

Lifestyle Salon Den Haag doet ook een beroep op externe partijen zoals Google om de gegevens over uw websitegebruik te analyseren en om de website en communicatie te personaliseren en om relevante aanbiedingen en advertenties op onze website, websites van derden en sociale media weer te geven.

Medewerkers hebben alleen toegang tot uw klantenprofiel, persoonlijke gegevens en behandelingsgeschiedenis bij Lifestyle Salon Den Haag, bijvoorbeeld gegevens over kleurbehandeling, coupé snijden of productgebruik. Met deze informatie kunnen we u op een meer persoonlijke manier benaderen en een betere service bieden voor nieuwe behandelingen.

Dit klantregistratiesysteem bevat ook onze kassa, waarmee we de behandeling met u kunnen afwikkelen.
geautoriseerde medewerkers in een managementfunctie en enkele medewerkers van Lifestyle Salon Den Haag hebben ook toegang tot het klantregistratiesysteem en uw klantinformatie voor administratieve taken, marketingdoeleinden, onderhoud van het systeem en analyse.

Bovendien zullen we de gegevens die u aan andere partijen verstrekt niet verstrekken als u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan ​​is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de politie informatie van ons vraagt ​​in het kader van fraudeonderzoeken. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht om deze informatie te verstrekken. Lifestyle Salon Den Haag neemt passende maatregelen in die gevallen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.

Lifestyle Salon Den Haag geeft in beginsel geen persoonlijke gegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (koop) overeenkomst.

Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal Lifestyle Salon Den Haag bepalen of er een adequaatheidsbesluit is in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit niet aanwezig is, zullen alleen persoonlijke gegevens worden verstrekt indien gepast of geschikte garanties. In het geval van het doorgeven van persoonlijke gegevens kunt u een kopie van deze documenten aanvragen via info@lifestylesalonthehague.nl.

Als je ons toestemming hebt gegeven in onze salon of je hebt je aangemeld via de website, kunnen we onze nieuwsbrief en aanbiedingen per e-mail verzenden.

Afmelden voor de nieuwsbrief, aanbiedingen en andere geautomatiseerde e-mail van Lifestyle Salon The Hague kan op elk moment door te klikken op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief, in de salon of door een e-mail te sturen naar guestservice @ aveda -lifestyle .nl.

Houd er rekening mee dat de verwerking in ons systeem tot een week kan duren en dat uw gegevens worden bewaard, maar dat u alleen wordt uitgelogd voor onze geautomatiseerde e-mails.

Als u wilt dat wij uw gegevens volledig verwijderen of anonimiseren, kunt u ons een e-mail sturen via guestservice @ aveda-lifestyle. In dit geval kunnen we u vragen om uzelf te identificeren, bijvoorbeeld door een paar personen

We combineren uw persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen met elkaar om u de beste (online) winkelervaring te bieden.
We doen dit door verschillende informatie over u te koppelen, zoals uw accountgegevens, uw aankoopgeschiedenis, maar ook uw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals uw computer, smartphone of tablet. Het is ook mogelijk dat we uw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen, zoals het kadaster of bronnen waar u toestemming hebt gegeven voor het gebruik dat Lifestyle Salon Den Haag beoogde. We doen dit alleen als dit wettelijk is toegestaan.

Door uw gegevens uit verschillende bronnen te combineren, kunnen we gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde inhoud op onze website of websites van derden weergeven die overeenkomen met uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze manier kunnen we betere en meer gerichte aanbiedingen doen.

Wij gebruiken cookies bij het verzamelen en combineren van uw gegevens. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van Lifestyle Salon The Hague op externe websites weer te geven, dat wil zeggen op websites die niet van Lifestyle Salon Den Haag zijn.
We kunnen cookies gebruiken om te zien welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of u deze hebt bekeken of niet. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring hier. De cookieverklaring maakt deel uit van dit privacybeleid.

Als u alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken, is het noodzakelijk dat u onze cookies accepteert.
Bij uw eerste bezoek ziet u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren.

Door het venster te sluiten of door verder te gaan op onze website, accepteert u geen cookies van de website.

Door de webshop of het online afsprakenboek te gebruiken, accepteert u automatisch en zonder actieve goedkeuring de functionele cookies die nodig zijn om deze delen van de website te laten werken.

Wilt u onze cookies verwijderen of wilt u dat cookies helemaal stoppen op uw computer? Zie hier hoe u cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Lifestyle Salon Den Haag hecht veel belang aan de beveiliging van persoonlijke gegevens. We zijn ook wettelijk verplicht om de juiste beveiliging van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Om deze reden hebben we de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, waaronder, en waar van toepassing, om uw persoonlijke gegevens te beschermen:

• Persoonlijke gegevens worden beveiligd naar onze gegevenspartners verzonden;
• Omgaan met een goed wachtwoordbeleid;
• Autorisaties instellen;
• Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers van Lifestyle Salon Den Haag of worden adequaat gehost bij leveranciers waarmee Lifestyle Salon The Hague een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
• Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -services te garanderen;
• Vaststellen van een procedure voor het periodiek testen, beoordelen en evalueren van de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen;
• In het geval van een fysiek of technisch incident is het mogelijk om de beschikbaarheid van en toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen of, indien nodig, te blokkeren;
• We informeren onze medewerkers over hoe zij volgens de wetgeving zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen.

Lifestyle Salon The Hague gebruikt gecertificeerde SSL-verbindingen (het Secure Socket Layer-Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Toegang tot en verandering van uw gegevens

Als u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, is het te allen tijde mogelijk om uw klantgegevens op te vragen, te wijzigen, aan te vullen, te anonimiseren en / of op te zeggen, zoals geregistreerd in ons klantregistratiesysteem voor directe communicatie van Lifestyle Salon Den Haag naar u. via e-mail en post. U doet dit door een verzoek te sturen naar:

Fred Nieuwenhuijzen Haar VOF, Denneweg 56, 2514CH in Den Haag of guestservice@aveda-lifestyle.nl

In dit geval kunnen we u vragen om uzelf te identificeren, bijvoorbeeld door een kopie van uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te sturen met uw verzoek of door een aantal persoonlijke gegevens te delen, zodat we deze kunnen verifiëren.

Als u wilt reageren op dit privacybeleid, kunt u ook de bovenstaande contactgegevens gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website. Het is daarom raadzaam om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Als u vragen of klachten heeft over onze diensten of producten, kunt u contact opnemen met Lifestyle Salon Den Haag.

Klik hier op de betreffende knop om ons privacybeleid te downloaden in de gewenste taal in een PDF-documentindeling. In dit document vindt u alle informatie.

Als u geen programma op uw computer hebt om de. Te openen PDF-document, je kunt de lezer gratis downloaden via deze link, Adobe Acrobat Reader

G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!